• גליון
  • 3
  • #
  • האתיקה של הDoing

פתח דבר גיליון 3

עבודות וידאו בעמוד הבית:

אלה גוטמן, "נפש קדרית – כח משיכה", 2017
אנה מלאסובסקי, "עבודת-יד", 2010
נטע חי, "מיון", 2021


גיליון שלישי זה של כתב העת "טריפוד" מסמל את התבססותו ככתב עת אקדמי בעל אמירה ייחודית וחדשנית, הנותן מקום לתרבות החומרית-הוויזואלית בעולם המשתנה תדיר נוכח אירועים גלובליים חסרי תקדים. לאחר שנתיים של מאבק במגפת הקורונה, אנו חוזרים אל הסדנאות ואל העשייה. נושא הגיליון הנוכחי, "האתיקה של ה-doing", מבוסס על מאמרו של ד"ר ערן ארליך משנת 2015, הפותח דיון רחב בהיבטים רעיוניים וחומריים ומעלה שאלות הנוגעות לזהות, שפה, חומר, היסטוריה, חברה, טכנולוגיה ופוליטיקה. במאמרו זה טוען ארליך כי הקראפט הינו תחום המעניק לפעולה היוצרת הקשר היסטורי ותרבותי ומרחב של רפרנס מסורתי ועכשווי, אשר חורגים מהמובן הפרטי של ה-doing. זאת, באופן המעניק לפעולת העשייה עצמה (ה-doing) ערך תרבותי-חברתי כולל ועקרוני. בגיליון הנוכחי מרחיב ומעמיק ארליך רעיון זה עם מסה שכותרתה "האתיקה של ה-doing, הפעולה".

גוף המאמרים והמחקרים המתפרסמים בגיליון זה מרתק, ומצביע על האפשרות הרחבה שיש לנושא הקראפט להשפיע על כל תחום ועיסוק תרבותי בעולם כאוטי ומשתנה.

ד"ר אופירה הוניג, שלומית רינת ואיה פלדמן עוסקות במאמרן "האתיקה של ה-doing: חקירת חומרי אמנות וחומרי נפש בסטודיו לטיפול באמנות" בשילוב בין חומרי אמנות לתהליכי טיפול פסיכואנליטיים. הכותבות מציעות אפשרות להרחיב את התאוריה על מונחים פסיכודינמיים הקשורים לתהליכי doing בסטודיו לטיפול באמנות, המחברים בין עשייה בחומר למהלכים נפשיים, באמצעות מושג האתיקה של ה-doing, שאותו הטמיע ארליך במאמרו מ-2015.

במאמרה "כלים שלובים", העוסק בהשפעת הקדרות הערבית על ראשית הקדרות הישראלית דרך סיפורם של כדי המים הערביים, בוחנת אפרת דגני היבטים של אתיקה הקשורים לקיום החומרי והממשי באזור. זהו מאמר המתחקה אחר הכדים הערביים, המצויים כיום בעיקר במרחב הישראלי, והינם אובייקט אחד מתוך מסורת קדרות עשירה ביותר האופיינית לתרבות החומרית של המרחב המזרח תיכוני. המאמר עוסק בנושא חשוב זה דרך התייחסותו של ארליך לקראפט כתחום המעניק לפעולה היוצרת הקשר היסטורי ותרבותי.

ד"ר נירית שלו כליפא תרמה לגיליון את מאמרה "על השולחן!". המאמר הוא פריסה של מילון הצורות והדימויים על השולחן המקומי, שבו הן מתערבבות מתקופה המשתרעת על פני 100 שנים. זהו מחקר אוצרותי בר יישום, ש"עורך" ופורס על השולחן מקרי מבחן בדיאלוג עם דימויי הסעודה, השולחן וכליהם המהווים נושא מרכזי בתולדות אמנות המערב.

רוקאס דובידנאס מספק מבט לקרמיקה הסובייטית. את מאמרו "Artistic Research: Bolek and Lolek Ceramics" לא ניתן לנתק מההקשר הפוליטי-חברתי שבו נמצאת החברה הפוסט-הסובייטית היום ומהשפעתה על העולם.

המאמר הוויזואלי המלווה את הגיליון הנוכחי, "יש דברים שנמסים לפני שהם נהפכים לזיכרונות", הוא מסע ויזואלי מרתק בנבכי זיכרון הפועל בסביבות שונות של אמנים העוסקים במעבר בין המופשט לממשי, מתוך התבוננות בסביבות אמנותיות שונות.

שני מחקרים מלווים את הגיליון הנוכחי: מחקרה של ניצוץ סרנגה, "אובססידיאן , מחקר חומרי על אבנים געשיות", הינו מחקר חומרי עשיר ומעמיק על אבנים געשיות והשימוש שניתן לעשות בהן. המחקר נע בטווח שבין הפוטנציאל הגלום בחומרים שניצוץ סרנגה חוקרת, ובין מימוש החומרים לכדי יצירה עיצובית שימושית. בנוסף המחקר ,שנע בין שני איזורים גאוגרפיים שונים, מעלה שאלות מעניינות על מהות של חומריות מקומית ועד כמה גמישה הגדרה זו. מחקרם של פרופ' דב גנשרוא וניצן דבי הוא תיעוד של קורס משותף שנעשה בין בצלאל לאוניברסיטת סין המתחיל מהבסיס: התנועה הסיבובית הנהפכת למהלך המניע את הקורס ושיתוף הפעולה הייחודי בין האוניברסיטאות.

 

ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה ובמיוחד לכותבי המאמרים והמחקרים בגיליון זה. תודה לד"ר ערן ארליך, יוזם, הוגה ומוביל כתב העת; תודה מיוחדת ליעל עצמוני, ראשת המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית; ולאלה גוטמן, לנה דובינסקי, ד"ר טל פרנקל אלרואי ושירלי ברנדל על תרומתן הרבה ועזרתן בהכנת גיליון זה.

הגיליון מתפרסם בתמיכת מפעל הפיס והרשות למחקר וחדשנות בצלאל.

גיליון #3 – האתיקה של ה-Doing

עריכה לשונית ותרגום: רן כהן
עיצוב גרפי ואפיון: אלינור שלם
בניית אתר: פליקס וסרשטיין
משנה לעורכת: אלה גוטמן

חזרה למעלה