חומר

הציטוט החומרי

הזמן שבו המצאנו את העולם

חזרה למעלה