קול קורא #3

לכל המעוניינ/ת

טריפוד, הוא כתב עת אקדמי שפיט של המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, אשר מטרתו להניח תשתית לשדה מחקרי בתחומי הידע של המחלקה, לתת פלטפורמה לפעילות מחקרית שמתקיימת במחלקה ומחוץ לה ולעודד פיתוח נתיבי מחקר חדשים.

כמו כן, מטרת פלטפורמה זו היא לתת ביטוי לחשיבה מחדש בכל הקשור ליחסי חומר-טקסט-דימוי ויצירת שיח אלטרנטיבי, המתיך בין מחקר חומרי ומחקר תיאורטי ויוצר ביניהם מפגש שלא מתווך חשיבה דיכוטומית או קטגוריות מקובלות.

אנחנו פונים אליך, להיות שותפ/ה למהלך זה. אנו רואים בכתב העת הזדמנות לתת ביטוי לקולות חדשים אשר יכולים להרחיב את השיח ולפתח קהילה פעילה של יצירה ומחקר.

גיליון III – האתיקה של הדואינג (על פי ד"ר ערן ארליך, 2016) 11 המאמר הוצג ...

דרך המושג האתיקה של הדואינג אנחנו מעוניינים לפתוח מנעד של הקשרים הנוגעים לתחומי המחלקה ולקשרי הזיקה לדיסציפלינות אחרות. מושג האתיקה של הדואינג פותח דיון רחב בהיבטים רעיוניים וחומריים ומעלה שאלות הנוגעות לזהות, שפה, חומר, היסטוריה, חברה, טכנולוגיה, אספקטים פוליטיים ועוד. נבקש לדון באופן רחב במשמעויות של האתיקה של הדואינג כאיכות בתהליכים וביחסי הגומלין.

נשמח מאוד לקבל ממך הצעה למאמר עבור הגיליון השלישי. לשם כך יש לשלוח תקציר על נושא המחקר אותו את/ה מעוניינ/ית לפתח. על התקציר להיות באורך של עד עמוד. לאחר קבלת החומרים נהיה עמך בקשר לגבי האפשרות להרחיב את ההצעה לכדי מאמר מלא (10-12 עמ ,3500-4000 מילים )

מועד אחרון למסירת התקצירים: 1 בינואר 2021

יש לשלוח לכתובת: tripodmti@gmail.com

 

בברכה

מערכת כתב העת

דפנה קפמן, עורכת ראשית

ד"ר ערן ארליך, ראש המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית

חזרה למעלה