• גליון
  • 2
  • #
  • גולמיות

ד"ר נעמי מאירי-דן

ד"ר נעמי מאירי־דן חוקרת היבטים שונים של תולדות האמנות והאדריכלות המערבית ושל התרבות החזותית. עבודת הדוקטור שלה (אוניברסיטת תל אביב, 2000) הוקדשה לפסיפסי-רצפה צפון-איטלקיים במאות ה-13-11. בשנים האחרונות היא חוקרת וכותבת, בין השאר, על יחסי-גומלין המתקיימים בין אמנות, אדריכלות והמרחב הציבורי.

מרצה בכירה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית, בתכנית התואר השני בתקשורת חזותית ובתכנית התואר השני במדיניות ותיאוריה של האמנויות בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ובבית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב.

חזרה למעלה